Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

Úvod
Definice
Metoda
ARTTEST III
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
Kurzy
Nabídka
ObchodPrezentace

ICMART 2005Přednášky:

 1. "Úvod do energetické diagnostiky - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA a její využití v medicíně"
  19.7.2006, 15.30 hod., Hotel Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary

 2. "Energetická diagnostika ARTTEST - EDA a její využití v kosmetice"
  8.9.2006, 17.30 hod., Kongresové centrum Praha 4, Mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnictví a wellness

 3. "ICMART 2005" - International Medical Symposium of Acupuncture and Related Techniques
                           - XXIII. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovacae cum participatione internationali
                           - Květen 2005, Praha Hotel Diplomat - Energetická diagnostika ARTTEST® energetický test BEST                            (body energetic system test)
                           - Poznámka: Dokument CD-R, který si u nás můžete vyzvednout. Cena 300,- Kč

 4. "Úvod do energetické diagnostiky - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA"
  22.11.2007 - Fakulta radiobiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví univerzity obrany, Hradec Králové

 5. "Energetická diagnostika ARTTEST - EDA, jako nový zdroj informací o vnitřním prostředí člověka - prognózy, trendy, sledování účinku rezonanční terapie"
  19.1.2008 - Intercentrum Psychosomatické artterapie, Praha

Články:
 1. "Využití nové diagnostické metody - "Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA" v pracovním lékařství"
 2. "ENERGETICKÁ DIAGNOSTIKA - ENERGETICKÁ DIAGNOSTIKA ARTTEST - EDA" Úvod do nové, české, originální, diagnostické metody

Publikace:

"Energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA Úvod do problematiky s předmluvou MUDr. Radomíra Růžičky, CSc." Průchová, J. Souborné shrnutí vzniku a vývoje energetické diagnostiky - Energetické diagnostiky ARTTEST - EDA, definice - oblast a charakteristika stavu lékařských oborů jichž se diagnostická metoda dotýká - vysvětlení podstaty - objasnění výhod a nevýhod - příklady využití - metodika - vědecky provedený a prokázaný rozbor o novosti a účinku podložený podrobnou dokumentací - terminologie - Energetická diagnostika ARTTEST v otázkách a odpovědích - Energetická diagnostika ARTTEST v praxi - psychická onemocnění - somatická onemocnění - psychosomatická onemocnění aj.

Poznámka: Vydání 1., náklad 50 ks, kroužková vazba, cena za 1 ks 2.200,- Kč

Publikaci si můžete zdarma vypůjčit v níže uvedených knihovnách nebo je k dispozici k nahlédnutí v naší učebně.

 1. Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
 2. Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, 601 87 Brno
 3. Vědecká knihovna v Olomouci oddělení doplňování fondů
 4. Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, 115 76 Praha 1

Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz