Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

Úvod
Definice
Metoda
ARTTEST III
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
Kurzy
Nabídka
ObchodNabídka

Vzdělávání:

Vzdělávací proces je ve stádiu příprav. Podmínky se budou postupně měnit. V současné době jsou v platnosti níže uvedená pravidla.

Vzdělávací program "Energetická diagnostika ARTTEST®" obsahuje základy Energetické diagnostiky ARTTEST, teorii a praxi, celkem 150 vyučovacích hodin, z toho 75 vyučovacích hodin teorie, 75 vyučovacích hodin praxe + zkouška z teorie a praxe diagnostické metody "Energetická diagnostika ARTTEST®"

Klientský servis:

  1. možnost individuálního termínu výuky
  2. lékaři se specializací na akupunkturu a elektroakupunkturu - po předložení dokladu o dosaženém vzdělání se počet hodin vzdělávacího programu snižuje o 75% tj. na 38 vyučovacích hodin, cena výukového programu se snižuje na 13.000,- Kč

  3. VŠ a SŠ pracovníci ve zdravotnictví, pedagogičtí pracovníci, psychologové, psychosomatičtí artterapeuté, arteterapeuté, kosmetičky, maséři, rehabilitační pracovníci aj. - po předložení dokladu o dosaženém vzdělání se počet hodin vzdělávacího programu snižuje o 50% tj. na 75 vyučovacích hodin, cena výukového programu se snižuje na 45.000,- Kč s možností individuálních měsíčních splátek,

  4. Ostatní - výuka 150 hodin, platba 20% v hotovosti při zahájení výuky a dále individuální splátkový měsíční kalendář (pouze pro posluchače z ČR). Cena: 90.000,- Kč (150 hod. a 600,- Kč/hod.)

Poradenství:

Klientský servis:

Využijte možnost čerpání SLEVY ve výši až 30%. Sleva bude poskytnuta každému klientovi, po předložení písemného doporučení od svého ošetřujícího lékaře s žádostí o poradenskou službu:

  1. Energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST - EDA
  2. Psychosomatická artterapie.
Nabídka:
  1. Nabízíme Vám praktické vyzkoušení Energetické diagnostiky ARTTEST, například při řešení tzv. civilizačních onemocnění jako je hypersenzitivita, idiopatická netolerance k prostředí, chronický únavový a imunitně disfunkční syndrom, syndrom hyperaktivních dětí, stres, hledání energetických příčin některých druhů psychických, psychosomatických a somatických onemocnění a pomoc při jejich řešení metodou Psychosomatické artterapie (patent č. 295974).

  2. Pomůžeme Vám zjistit Vaši aktuální energetickou kondici a stanovit prognózu Vašeho výkonu a aktivit.
  3. Seznámíme Vás s negativními vlivy vysokofrekvenčních elektromagnetických a rezonančních polí, které vytváří zátěž vnějšího prostředí a promítají se do energetických systémů Vašeho organizmu aj.

  4. Nabídka obsahuje dvě varianty, ze kterých si můžete vybrat:
Nativní Energetická diagnostika ARTTEST®

Obsahuje 1. měření, stanovení aktuální energetické bilance Vašeho organizmu - jeho kondice, rozbor a interpretaci naměřených hodnot, rozbor fyzického a psychického energetického systému, hledání energetických příčin Vašich zdravotních potíží, možnosti, východiska.
Cena: 600,- Kč/čas cca 60 minut

Energetická diagnostika ARTTEST® a Psychosomatická artterapie®
Obsahuje dvě měření. První nativní měření, určí aktuální energetickou bilanci Vašeho organizmu - jeho kondici. Následuje rozbor a interpretace naměřených hodnot, rozbor fyzického a psychického energetického systému, hledání energetických příčin Vašich zdravotních potíží. Výběr a aplikaci nejvhodnějšího prostředku na harmonizaci a optimalizaci energetických procesů Vašeho organizmu a restaurování Vašich energetických systémů, pomocí prostředků Psychosomatické artterapie (patent č.295974), po nichž bude následovat 2. měření, rozbor a interpretace energetických změn po terapii a doporučení.
Cena: 1.000,- Kč/čas cca 120 minut


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz