Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

Úvod
Definice
Metoda
ARTTEST III
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
Kurzy
Nabídka
ObchodLegislativa

           


EZU - Certifikát: Monitorovací přístroj byl testován a schválen Státním elektrotechnickým ústavem v Praze č. p. 301737-01/01, číselník výrobků EZÚ: 05001 a odpovídá ČSN EN 60000-6-1:02, ČSN EN 61000-6-3:02.

Oponentní řízení: Téměř desetileté období testování a zkoušek verifikační studie o rozsahu 520 stran, které předložila hlavní řešitelka Průchová, J., ak. mal., bylo zakončeno dne 22.11. 2006 oponentním řízením, kterého se zúčastnili oponentni se zaměřením na medicínu, psychologii a techniku, například:
-      Ing. E. Prchal, z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s.
-      MUDr. A. Galambošová, lékařka praktické medicíny
-      PhDr. E. Kymrová, psycholožka a psychoterapeuta
-      Ing. J. Štefec, CSc., z ICT agency, s.r.o.
-      MUDr. J. K., soudní znalec pro oblast silnoproudé elektrotechniky
-      Ing. J. Gruber, specialista na anténní systémy

Výrobce: Výrobcem a majitelem veškerých autorských práv k EDA je ak. mal. Jiřina Průchová, Intercentrum Psychosomatické artterapie, výzkumně-vzdělávací zařízení, Kamelova 1/3260, 10600 Praha 10 - Nové Zahradní město, tel.: 236 181 071.

Kvalifikační předpoklady pro využití EDA v praxi: Přestože je Energetická diagnostika ARTTEST velmi jednoduchá, patří do rukou odborníků. Z tohoto důvodu je zapotřebí osvojit si teoretické znalosti a praktické dovednosti absolvováním samostatného vzdělávacího programu Energetická diagnostika ARTTEST, který je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou. Zkouška opravňuje absolventa využívat Energetickou diagnostiku ARTTEST v rámci své stávající odborné specializace, například lékaře, psychologa, psychosomatického artterapeuta, fyzioterapeuta, maséra, kosmetičky atp.

Přestože je Energetická diagnostika ARTTEST velmi jednoduchá, patří do rukou odborníků. Z tohoto důvodu je zapotřebí osvojit si teoretické znalosti a praktické dovednosti absolvováním samostatného vzdělávacího programu Energetická diagnostika ARTTEST, který je zakončen teoretickou a praktickou zkouškou. Na základě úspěšně zvládnuté zkoušky a po předání písemné práce budou absolventovi propůjčena autorská práva na využití energetické diagnostiky ARTTEST, která opravňují absolventa využívat Energetickou diagnostiku ARTTEST v rámci jeho stávající odborné specializace, například lékaře, psychologa, psychosomatického artterapeuta, fyzioterapeuta, maséra, kosmetičky atp. V případě, že zájemce o Energetickou diagnostiku ARTTEST nesplňuje kvalifikační předpoklady, může Energetickou diagnostiku ARTTEST využívat jen pro svoji osobní potřebu, bez profesionálního využití a to do doby, než si doplní své vzdělání v příslušném oboru.


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz