Energetická diagnostika ARTTEST® - EDA

Úvod
Definice
Metoda
ARTTEST III
Využití
Legslativa
Prezentace
Reference
Kurzy
Nabídka
ObchodDefinice

ENERGETICKÁ DIAGNOSTIKA ARTTEST® - EDA

Co je to energetická diagnostika - Energetická diagnostika ARTTEST?

Energetická diagnostika ARTTEST (dále jen EDA) je původní česká diagnostická metoda, která doplňuje stávající diagnostické metody, které jsou nezastupitelné o měření zdánlivé impedance, které monitoruje aktuální energetický stav živého lidského organizmu - jeho kondici, která odráží:

  • dynamiku elektrických proudů v elektrontransportních řetězcích neuronů,
  • dynamiku chemiosmotického spřažení,
  • dynamiku fyzikálně-chemických procesů,
  • vzájemnou interakci nervového, oběhového a lymfatického systému,
  • zejména akční potenciály neuronů, které jsou primárně generovány na úrovni vnitřního prostředí člověka jeho fyzickým (tělo), sekundárně psychickým (emoce) a duchovním (mysl) energetickým systémem a na úrovni vnějšího prostředí stavem prostředí, ve kterém se člověk nachází.

Jaký je cíl EDA?

Cílem EDA je zjištění komplexního energetického stavu - kondice živého lidského organizmu jako fyzikální veličiny, která souvisí s konáním práce, do které se promítá míra různých forem pohybu hmoty ve všech jejich vzájemných přeměnách.

Jaká je fyzikální podstata EDA?

EDA monitoruje elektrický akční potenciál neuronů lidského organizmu, který je aktivován primárním zdrojem stejnosměrné humánní elektřiny srdcem a sekundárně mozkem a činností dalších orgánů, kdy proudění elektrické energie neurony - elektrontransportními řetězci vytváří slabé magnetické pole, z tohoto důvodu EDA monitoruje elektro-magnetickou energii živého lidského organizmu, která primárně vybudí stav obvodu střídavého proudu (zdroj neinvazivní řídící jednotka ARTTEST) se sinusovým průběhem, který je v ustáleném stavu dán podílem komplexního napětí (U) a komplexního proudu (I) měřené zdánlivé impedance (Z) v ohmech, kdy platí Z = U / I. Základní fyzikální jednotkou měřené zdánlivé impedance je ohm.


Designed by Milan Průcha, e-mail: info@milanprucha.cz